த்ரிதியை திதி 2024

ஹோம்த்ரிதியை திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

த்ரிதியை திதி இன்று

25-05-2024, சனி - இன்று த்ரிதியை திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த த்ரிதியை திதி தேதி

அடுத்த த்ரிதியை திதி தேதி - 26-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 13, தேய்பிறை, த்ரிதியை).

முந்தைய த்ரிதியை திதி தேதி

முந்தைய த்ரிதியை திதி தேதி - 10-05-2024, வெள்ளி (சித்திரை மாதம் 27, வளர்பிறை, த்ரிதியை).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

த்ரிதியை திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் த்ரிதியை திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
28-01-2024
ஞாயிறு
தை மாதம் 14
தேய்பிறை
த்ரிதியை
12-02-2024
திங்கள்
தை மாதம் 29
வளர்பிறை
த்ரிதியை
27-02-2024
செவ்வாய்
மாசி மாதம் 15
தேய்பிறை
த்ரிதியை
12-03-2024
செவ்வாய்
மாசி மாதம் 29
வளர்பிறை
த்ரிதியை
28-03-2024
வியாழன்
பங்குனி மாதம் 15
தேய்பிறை
த்ரிதியை
11-04-2024
வியாழன்
பங்குனி மாதம் 29
வளர்பிறை
த்ரிதியை
26-04-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 13
தேய்பிறை
த்ரிதியை
10-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 27
வளர்பிறை
த்ரிதியை
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை
த்ரிதியை
09-06-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 27
வளர்பிறை
த்ரிதியை
24-06-2024
திங்கள்
ஆனி மாதம் 10
தேய்பிறை
த்ரிதியை
08-07-2024
திங்கள்
ஆனி மாதம் 24
வளர்பிறை
த்ரிதியை
23-07-2024
செவ்வாய்
ஆடி மாதம் 7
தேய்பிறை
த்ரிதியை
07-08-2024
புதன்
ஆடி மாதம் 22
வளர்பிறை
த்ரிதியை
22-08-2024
வியாழன்
ஆவணி மாதம் 6
தேய்பிறை
த்ரிதியை
05-09-2024
வியாழன்
ஆவணி மாதம் 20
வளர்பிறை
த்ரிதியை
20-09-2024
வெள்ளி
புரட்டாசி மாதம் 4
தேய்பிறை
த்ரிதியை
05-10-2024
சனி
புரட்டாசி மாதம் 19
வளர்பிறை
த்ரிதியை
19-10-2024
சனி
ஐப்பசி மாதம் 2
தேய்பிறை
த்ரிதியை
04-11-2024
திங்கள்
ஐப்பசி மாதம் 18
வளர்பிறை
த்ரிதியை
18-11-2024
திங்கள்
கார்த்திகை மாதம் 3
தேய்பிறை
த்ரிதியை
03-12-2024
செவ்வாய்
கார்த்திகை மாதம் 18
வளர்பிறை
த்ரிதியை
17-12-2024
செவ்வாய்
மார்கழி மாதம் 2
தேய்பிறை
த்ரிதியை

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

த்ரிதியை திதி நாட்கள் 2024