இன்று, ஞாயிறு, 14 ஜூலை, 2024

த்ரயோதசி திதி ஜூலை 2024

ஹோம்த்ரயோதசி திதிஜூலை 2024

ஹைலைட்ஸ்

த்ரயோதசி திதி இன்று

14-07-2024, ஞாயிறு - இன்று த்ரயோதசி திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த த்ரயோதசி திதி தேதி

அடுத்த த்ரயோதசி திதி தேதி - 19-07-2024, வெள்ளி (ஆடி மாதம் 3, வளர்பிறை, த்ரயோதசி).

முந்தைய த்ரயோதசி திதி தேதி

முந்தைய த்ரயோதசி திதி தேதி - 03-07-2024, புதன் (ஆனி மாதம் 19, தேய்பிறை, த்ரயோதசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

த்ரயோதசி திதி நாட்கள் ஜூலை 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் ஜூலை மாதம் த்ரயோதசி திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
03-07-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 19
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
19-07-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 3
வளர்பிறை
த்ரயோதசி

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

த்ரயோதசி திதி நாட்கள் 2024