இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

த்ரயோதசி திதி 2024

ஹோம்த்ரயோதசி திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

த்ரயோதசி திதி இன்று

26-05-2024, ஞாயிறு - இன்று த்ரயோதசி திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த த்ரயோதசி திதி தேதி

அடுத்த த்ரயோதசி திதி தேதி - 04-06-2024, செவ்வாய் (வைகாசி மாதம் 22, தேய்பிறை, த்ரயோதசி).

முந்தைய த்ரயோதசி திதி தேதி

முந்தைய த்ரயோதசி திதி தேதி - 21-05-2024, செவ்வாய் (வைகாசி மாதம் 8, வளர்பிறை, த்ரயோதசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

த்ரயோதசி திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் த்ரயோதசி திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
09-01-2024
செவ்வாய்
மார்கழி மாதம் 24
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
23-01-2024
செவ்வாய்
தை மாதம் 9
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
07-02-2024
புதன்
தை மாதம் 24
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
21-02-2024
புதன்
மாசி மாதம் 9
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
08-03-2024
வெள்ளி
மாசி மாதம் 25
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
22-03-2024
வெள்ளி
பங்குனி மாதம் 9
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
06-04-2024
சனி
பங்குனி மாதம் 24
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
21-04-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 8
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
21-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 8
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
04-06-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 22
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
19-06-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 5
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
03-07-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 19
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
19-07-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 3
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
02-08-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 17
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
31-08-2024
சனி
ஆவணி மாதம் 15
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
30-09-2024
திங்கள்
புரட்டாசி மாதம் 14
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
15-10-2024
செவ்வாய்
புரட்டாசி மாதம் 29
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
29-10-2024
செவ்வாய்
ஐப்பசி மாதம் 12
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
13-11-2024
புதன்
ஐப்பசி மாதம் 27
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
28-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 13
தேய்பிறை
த்ரயோதசி
13-12-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 28
வளர்பிறை
த்ரயோதசி
28-12-2024
சனி
மார்கழி மாதம் 13
தேய்பிறை
த்ரயோதசி

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

த்ரயோதசி திதி நாட்கள் 2024