சூலம் பரிகாரம் 2024

ஹோம்சூலம் பரிகாரம் 2024

ஹைலைட்ஸ்

சூலம் பரிகாரம் இன்று

இன்று, 25-05-2024, சனி, சூலம் : கிழக்கு பரிகாரம் : தயிர்

சூலம் பரிகாரம் நாளை

நாளை, 26-05-2024, ஞாயிறு, சூலம் : மேற்கு பரிகாரம் : வெல்லம்

சூலம் பரிகாரம் நேற்று

நேற்று, 24-05-2024, வெள்ளி, சூலம் : மேற்கு பரிகாரம் : வெல்லம்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

சூலம் பரிகாரம் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் சூலம் பரிகாரம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய நேரங்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி சூலம் பரிகாரம்
01-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 18
தேய்பிறை, அஷ்டமி
வடக்கு பால்
02-05-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 19
தேய்பிறை, நவமி
தெற்கு தைலம்
03-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 20
தேய்பிறை, தசமி
மேற்கு வெல்லம்
04-05-2024
சனி
சித்திரை மாதம் 21
தேய்பிறை, ஏகாதசி
கிழக்கு தயிர்
05-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 22
தேய்பிறை, துவாதசி
மேற்கு வெல்லம்
06-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 23
தேய்பிறை, திதித்துவம்
கிழக்கு தயிர்
07-05-2024
செவ்வாய்
சித்திரை மாதம் 24
தேய்பிறை, அமாவாசை
வடக்கு பால்
08-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 25
வளர்பிறை, பிரதமை
வடக்கு பால்
09-05-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 26
வளர்பிறை, துவிதியை
தெற்கு தைலம்
10-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 27
வளர்பிறை, த்ரிதியை
மேற்கு வெல்லம்
11-05-2024
சனி
சித்திரை மாதம் 28
வளர்பிறை, சதுர்த்தி
கிழக்கு தயிர்
12-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 29
வளர்பிறை, பஞ்சமி
மேற்கு வெல்லம்
13-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 30
வளர்பிறை, சஷ்டி
கிழக்கு தயிர்
14-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 1
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
வடக்கு பால்
15-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 2
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
வடக்கு பால்
16-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 3
வளர்பிறை, நவமி
தெற்கு தைலம்
17-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 4
வளர்பிறை, தசமி
மேற்கு வெல்லம்
18-05-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 5
வளர்பிறை, அதிதி
கிழக்கு தயிர்
19-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 6
வளர்பிறை, ஏகாதசி
மேற்கு வெல்லம்
20-05-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 7
வளர்பிறை, துவாதசி
கிழக்கு தயிர்
21-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 8
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
வடக்கு பால்
22-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 9
வளர்பிறை, சதுர்தசி
வடக்கு பால்
23-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 10
வளர்பிறை, பவுர்ணமி
தெற்கு தைலம்
24-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 11
தேய்பிறை, பிரதமை
மேற்கு வெல்லம்
25-05-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 12
தேய்பிறை, துவிதியை
கிழக்கு தயிர்
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
மேற்கு வெல்லம்
27-05-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 14
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
கிழக்கு தயிர்
28-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 15
தேய்பிறை, திதித்துவம்
வடக்கு பால்
29-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 16
தேய்பிறை, சப்தமி
வடக்கு பால்
30-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 17
தேய்பிறை, அஷ்டமி
தெற்கு தைலம்
31-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 18
தேய்பிறை, நவமி
மேற்கு வெல்லம்

மற்ற முக்கியமான நேரங்கள்

நல்ல நேரம் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

சூலம் பரிகாரம் 2024