இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் 2024

ஹோம்சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் 2024

ஹைலைட்ஸ்

சங்கடஹர சதுர்த்தி இன்று

இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி நாள் - 26-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 13, தேய்பிறை, த்ரிதியை).

அடுத்த சங்கடஹர சதுர்த்தி தேதி

அடுத்த சங்கடஹர சதுர்த்தி தேதி - 25-06-2024, செவ்வாய் (ஆனி மாதம் 11, தேய்பிறை, சதுர்த்தி).

முந்தைய சங்கடஹர சதுர்த்தி தேதி

முந்தைய சங்கடஹர சதுர்த்தி தேதி - 27-04-2024, சனி (சித்திரை மாதம் 14, தேய்பிறை, சதுர்த்தி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய விரதம் நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி விரதம்
29-01-2024
திங்கள்
தை மாதம் 16
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
28-02-2024
புதன்
மாசி மாதம் 16
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
28-03-2024
வியாழன்
பங்குனி மாதம் 15
தேய்பிறை, த்ரிதியை
சங்கடஹர சதுர்த்தி
27-04-2024
சனி
சித்திரை மாதம் 14
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
சங்கடஹர சதுர்த்தி
25-06-2024
செவ்வாய்
ஆனி மாதம் 11
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
24-07-2024
புதன்
ஆடி மாதம் 8
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
22-08-2024
வியாழன்
ஆவணி மாதம் 6
தேய்பிறை, த்ரிதியை
சங்கடஹர சதுர்த்தி
21-09-2024
சனி
புரட்டாசி மாதம் 5
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
20-10-2024
ஞாயிறு
ஐப்பசி மாதம் 3
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
19-11-2024
செவ்வாய்
கார்த்திகை மாதம் 4
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி
18-12-2024
புதன்
மார்கழி மாதம் 3
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
சங்கடஹர சதுர்த்தி

பிற முக்கிய விரதம் தேதிகள்

ப்ரோதோசம் | கார்த்திகை விரதம் | சஷ்டி விரதம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள் 2024