இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

பிரதமை திதி 2024

ஹோம்பிரதமை திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

பிரதமை திதி இன்று

26-05-2024, ஞாயிறு - இன்று பிரதமை திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த பிரதமை திதி தேதி

அடுத்த பிரதமை திதி தேதி - 07-06-2024, வெள்ளி (வைகாசி மாதம் 25, வளர்பிறை, பிரதமை).

முந்தைய பிரதமை திதி தேதி

முந்தைய பிரதமை திதி தேதி - 24-05-2024, வெள்ளி (வைகாசி மாதம் 11, தேய்பிறை, பிரதமை).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

பிரதமை திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் பிரதமை திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
12-01-2024
வெள்ளி
மார்கழி மாதம் 27
வளர்பிறை
பிரதமை
26-01-2024
வெள்ளி
தை மாதம் 12
தேய்பிறை
பிரதமை
10-02-2024
சனி
தை மாதம் 27
வளர்பிறை
பிரதமை
25-02-2024
ஞாயிறு
மாசி மாதம் 13
தேய்பிறை
பிரதமை
25-03-2024
திங்கள்
பங்குனி மாதம் 12
தேய்பிறை
பிரதமை
09-04-2024
செவ்வாய்
பங்குனி மாதம் 27
வளர்பிறை
பிரதமை
24-04-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 11
தேய்பிறை
பிரதமை
08-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 25
வளர்பிறை
பிரதமை
24-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 11
தேய்பிறை
பிரதமை
07-06-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 25
வளர்பிறை
பிரதமை
22-06-2024
சனி
ஆனி மாதம் 8
தேய்பிறை
பிரதமை
06-07-2024
சனி
ஆனி மாதம் 22
வளர்பிறை
பிரதமை
05-08-2024
திங்கள்
ஆடி மாதம் 20
வளர்பிறை
பிரதமை
20-08-2024
செவ்வாய்
ஆவணி மாதம் 4
தேய்பிறை
பிரதமை
03-09-2024
செவ்வாய்
ஆவணி மாதம் 18
வளர்பிறை
பிரதமை
18-09-2024
புதன்
புரட்டாசி மாதம் 2
தேய்பிறை
பிரதமை
03-10-2024
வியாழன்
புரட்டாசி மாதம் 17
வளர்பிறை
பிரதமை
02-11-2024
சனி
ஐப்பசி மாதம் 16
வளர்பிறை
பிரதமை
16-11-2024
சனி
கார்த்திகை மாதம் 1
தேய்பிறை
பிரதமை
01-12-2024
ஞாயிறு
கார்த்திகை மாதம் 16
வளர்பிறை
பிரதமை
31-12-2024
செவ்வாய்
மார்கழி மாதம் 16
வளர்பிறை
பிரதமை

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

பிரதமை திதி நாட்கள் 2024