இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

ப்ரோதோசம் நாட்கள் 2024

ஹோம்ப்ரோதோசம் நாட்கள் 2024

ஹைலைட்ஸ்

பிரதோஷம் இன்று

26-05-2024, ஞாயிறு - இன்று பிரதோஷம் தேதி அல்ல.

அடுத்த பிரதோஷம் தேதி

அடுத்த பிரதோஷம் தேதி - 04-06-2024, செவ்வாய் (வைகாசி மாதம் 22, தேய்பிறை, த்ரயோதசி).

முந்தைய பிரதோஷம் தேதி

முந்தைய பிரதோஷம் தேதி - 20-05-2024, திங்கள் (வைகாசி மாதம் 7, வளர்பிறை, துவாதசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

ப்ரோதோசம் நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் ப்ரோதோசம் நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய விரதம் நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி விரதம்
09-01-2024
செவ்வாய்
மார்கழி மாதம் 24
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
23-01-2024
செவ்வாய்
தை மாதம் 9
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
07-02-2024
புதன்
தை மாதம் 24
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
21-02-2024
புதன்
மாசி மாதம் 9
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
08-03-2024
வெள்ளி
மாசி மாதம் 25
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
22-03-2024
வெள்ளி
பங்குனி மாதம் 9
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
06-04-2024
சனி
பங்குனி மாதம் 24
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
21-04-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 8
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
05-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 22
தேய்பிறை, துவாதசி
பிரதோஷம்
20-05-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 7
வளர்பிறை, துவாதசி
பிரதோஷம்
04-06-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 22
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
19-06-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 5
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
03-07-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 19
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
19-07-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 3
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
01-08-2024
வியாழன்
ஆடி மாதம் 16
தேய்பிறை, துவாதசி
பிரதோஷம்
17-08-2024
சனி
ஆவணி மாதம் 1
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
பிரதோஷம்
31-08-2024
சனி
ஆவணி மாதம் 15
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
15-09-2024
ஞாயிறு
ஆவணி மாதம் 30
வளர்பிறை, திதித்துவம்
பிரதோஷம்
30-09-2024
திங்கள்
புரட்டாசி மாதம் 14
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
15-10-2024
செவ்வாய்
புரட்டாசி மாதம் 29
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
29-10-2024
செவ்வாய்
ஐப்பசி மாதம் 12
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
13-11-2024
புதன்
ஐப்பசி மாதம் 27
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
28-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
13-12-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 28
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்
28-12-2024
சனி
மார்கழி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
பிரதோஷம்

பிற முக்கிய விரதம் தேதிகள்

கார்த்திகை விரதம் | சஷ்டி விரதம் | சங்கடஹர சதுர்த்தி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ப்ரோதோசம் நாட்கள் 2024