முகூர்த்த நாட்கள் செப்டம்பர் 2024

ஹோம்முகூர்த்த நாட்கள்செப்டம்பர் 2024

ஹைலைட்ஸ்

முகூர்த்தம் இன்று

25-05-2024, சனி - இன்று முகூர்த்தம் தேதி அல்ல.

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி - 26-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 13, தேய்பிறை, த்ரிதியை).

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி - 19-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 6, வளர்பிறை, ஏகாதசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

முகூர்த்த நாட்கள் செப்டம்பர் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய நேரங்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி முகூர்த்தம்
06-09-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 21
வளர்பிறை, அதிதி
சுப முகூர்த்தம்
16-09-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 31
வளர்பிறை, சதுர்தசி
சுப முகூர்த்தம்

மற்ற முக்கியமான நேரங்கள்

நல்ல நேரம் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

முகூர்த்த நாட்கள் 2024