இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

முகூர்த்த நாட்கள் நவம்பர் 2024

ஹோம்முகூர்த்த நாட்கள்நவம்பர் 2024

ஹைலைட்ஸ்

முகூர்த்தம் இன்று

இன்று முகூர்த்தம் நாள் - 26-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 13, தேய்பிறை, த்ரிதியை).

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி - 02-06-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 20, தேய்பிறை, ஏகாதசி).

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி - 19-05-2024, ஞாயிறு (வைகாசி மாதம் 6, வளர்பிறை, ஏகாதசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

முகூர்த்த நாட்கள் நவம்பர் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதம் முகூர்த்த நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய நேரங்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி முகூர்த்தம்
08-11-2024
வெள்ளி
ஐப்பசி மாதம் 22
வளர்பிறை, சப்தமி
சுப முகூர்த்தம்
17-11-2024
ஞாயிறு
கார்த்திகை மாதம் 2
தேய்பிறை, துவிதியை
முகூர்த்தம்
20-11-2024
புதன்
கார்த்திகை மாதம் 5
தேய்பிறை, பஞ்சமி
முகூர்த்தம்
21-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 6
தேய்பிறை, சஷ்டி
முகூர்த்தம்
22-11-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 7
தேய்பிறை, சப்தமி
முகூர்த்தம்
27-11-2024
புதன்
கார்த்திகை மாதம் 12
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
28-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
முகூர்த்தம்
29-11-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 14
தேய்பிறை, சதுர்தசி
முகூர்த்தம்

மற்ற முக்கியமான நேரங்கள்

நல்ல நேரம் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

முகூர்த்த நாட்கள் 2024