இன்று, செவ்வாய், 16 ஜூலை, 2024

முகூர்த்த நாட்கள் 2024

ஹோம்முகூர்த்த நாட்கள் 2024

ஹைலைட்ஸ்

முகூர்த்தம் இன்று

16-07-2024, செவ்வாய் - இன்று முகூர்த்தம் தேதி அல்ல.

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி

அடுத்த முகூர்த்தம் தேதி - 22-08-2024, வியாழன் (ஆவணி மாதம் 6, தேய்பிறை, த்ரிதியை).

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி

முந்தைய முகூர்த்தம் தேதி - 10-07-2024, புதன் (ஆனி மாதம் 26, வளர்பிறை, பஞ்சமி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

முகூர்த்த நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் முகூர்த்த நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய நேரங்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி முகூர்த்தம்
21-01-2024
ஞாயிறு
தை மாதம் 7
வளர்பிறை, ஏகாதசி
சுப முகூர்த்தம்
22-01-2024
திங்கள்
தை மாதம் 8
வளர்பிறை, துவாதசி
சுப முகூர்த்தம்
24-01-2024
புதன்
தை மாதம் 10
வளர்பிறை, சதுர்தசி
சுப முகூர்த்தம்
08-02-2024
வியாழன்
தை மாதம் 25
தேய்பிறை, சதுர்தசி
முகூர்த்தம்
11-02-2024
ஞாயிறு
தை மாதம் 28
வளர்பிறை, துவிதியை
சுப முகூர்த்தம்
19-02-2024
திங்கள்
மாசி மாதம் 7
வளர்பிறை, ஏகாதசி
சுப முகூர்த்தம்
20-02-2024
செவ்வாய்
மாசி மாதம் 8
வளர்பிறை, துவாதசி
சுப முகூர்த்தம்
21-02-2024
புதன்
மாசி மாதம் 9
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
சுப முகூர்த்தம்
22-02-2024
வியாழன்
மாசி மாதம் 10
வளர்பிறை, அதிதி
சுப முகூர்த்தம்
26-02-2024
திங்கள்
மாசி மாதம் 14
தேய்பிறை, துவிதியை
முகூர்த்தம்
07-03-2024
வியாழன்
மாசி மாதம் 24
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
20-03-2024
புதன்
பங்குனி மாதம் 7
வளர்பிறை, ஏகாதசி
சுப முகூர்த்தம்
24-03-2024
ஞாயிறு
பங்குனி மாதம் 11
வளர்பிறை, பவுர்ணமி
சுப முகூர்த்தம்
27-03-2024
புதன்
பங்குனி மாதம் 14
தேய்பிறை, துவிதியை
முகூர்த்தம்
04-04-2024
வியாழன்
பங்குனி மாதம் 22
தேய்பிறை, ஏகாதசி
முகூர்த்தம்
05-04-2024
வெள்ளி
பங்குனி மாதம் 23
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
15-04-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 2
வளர்பிறை, சப்தமி
சுப முகூர்த்தம்
21-04-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 8
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
சுப முகூர்த்தம்
22-04-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 9
வளர்பிறை, சதுர்தசி
சுப முகூர்த்தம்
26-04-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
முகூர்த்தம்
03-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 20
தேய்பிறை, தசமி
முகூர்த்தம்
05-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 22
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
06-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 23
தேய்பிறை, திதித்துவம்
முகூர்த்தம்
13-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 30
வளர்பிறை, சஷ்டி
சுப முகூர்த்தம்
19-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 6
வளர்பிறை, ஏகாதசி
சுப முகூர்த்தம்
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
முகூர்த்தம்
02-06-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 20
தேய்பிறை, ஏகாதசி
முகூர்த்தம்
09-06-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 27
வளர்பிறை, த்ரிதியை
சுப முகூர்த்தம்
10-06-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 28
வளர்பிறை, சதுர்த்தி
சுப முகூர்த்தம்
12-06-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 30
வளர்பிறை, சஷ்டி
சுப முகூர்த்தம்
16-06-2024
ஞாயிறு
ஆனி மாதம் 2
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
சுப முகூர்த்தம்
03-07-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 19
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
முகூர்த்தம்
07-07-2024
ஞாயிறு
ஆனி மாதம் 23
வளர்பிறை, துவிதியை
சுப முகூர்த்தம்
10-07-2024
புதன்
ஆனி மாதம் 26
வளர்பிறை, பஞ்சமி
சுப முகூர்த்தம்
22-08-2024
வியாழன்
ஆவணி மாதம் 6
தேய்பிறை, த்ரிதியை
முகூர்த்தம்
23-08-2024
வெள்ளி
ஆவணி மாதம் 7
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
முகூர்த்தம்
30-08-2024
வெள்ளி
ஆவணி மாதம் 14
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
06-09-2024
வெள்ளி
ஆடி மாதம் 21
வளர்பிறை, அதிதி
சுப முகூர்த்தம்
16-09-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 31
வளர்பிறை, சதுர்தசி
சுப முகூர்த்தம்
21-10-2024
திங்கள்
ஐப்பசி மாதம் 4
தேய்பிறை, பஞ்சமி
முகூர்த்தம்
08-11-2024
வெள்ளி
ஐப்பசி மாதம் 22
வளர்பிறை, சப்தமி
சுப முகூர்த்தம்
17-11-2024
ஞாயிறு
கார்த்திகை மாதம் 2
தேய்பிறை, துவிதியை
முகூர்த்தம்
20-11-2024
புதன்
கார்த்திகை மாதம் 5
தேய்பிறை, பஞ்சமி
முகூர்த்தம்
21-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 6
தேய்பிறை, சஷ்டி
முகூர்த்தம்
22-11-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 7
தேய்பிறை, சப்தமி
முகூர்த்தம்
27-11-2024
புதன்
கார்த்திகை மாதம் 12
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
28-11-2024
வியாழன்
கார்த்திகை மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரயோதசி
முகூர்த்தம்
29-11-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 14
தேய்பிறை, சதுர்தசி
முகூர்த்தம்

மற்ற முக்கியமான நேரங்கள்

நல்ல நேரம் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

முகூர்த்த நாட்கள் 2024