இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

குளிகை நேரம் 2024

ஹோம்குளிகை நேரம் 2024

ஹைலைட்ஸ்

குளிகை நேரம் இன்று

இன்று, 26-05-2024, ஞாயிறு, குளிகை நேரம் : 3:00 PM - 4:30 PM.

குளிகை நேரம் நாளை

நாளை, 27-05-2024, திங்கள், குளிகை நேரம் : 1:30 PM - 3:00 PM.

குளிகை நேரம் நேற்று

நேற்று, 25-05-2024, சனி, குளிகை நேரம் : 6:00 AM - 7:30 AM.

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

குளிகை நேரம் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் குளிகை நேரம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய நேரங்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. முகூர்த்த நாட்களுக்கு குளிகை நேரம் பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி தமிழ் தேதி குளிகை நேரம்
01-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 18
தேய்பிறை, அஷ்டமி
10:30 AM - 12:00 PM
02-05-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 19
தேய்பிறை, நவமி
9:00 AM - 10:30 AM
03-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 20
தேய்பிறை, தசமி
7:30 AM - 9:00 AM
04-05-2024
சனி
சித்திரை மாதம் 21
தேய்பிறை, ஏகாதசி
6:00 AM - 7:30 AM
05-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 22
தேய்பிறை, துவாதசி
3:00 PM - 4:30 PM
06-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 23
தேய்பிறை, திதித்துவம்
1:30 PM - 3:00 PM
07-05-2024
செவ்வாய்
சித்திரை மாதம் 24
தேய்பிறை, அமாவாசை
12:00 PM - 1:30 PM
08-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 25
வளர்பிறை, பிரதமை
10:30 AM - 12:00 PM
09-05-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 26
வளர்பிறை, துவிதியை
9:00 AM - 10:30 AM
10-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 27
வளர்பிறை, த்ரிதியை
7:30 AM - 9:00 AM
11-05-2024
சனி
சித்திரை மாதம் 28
வளர்பிறை, சதுர்த்தி
6:00 AM - 7:30 AM
12-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 29
வளர்பிறை, பஞ்சமி
3:00 PM - 4:30 PM
13-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 30
வளர்பிறை, சஷ்டி
1:30 PM - 3:00 PM
14-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 1
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
12:00 PM - 1:30 PM
15-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 2
வளர்பிறை, சுன்யதிதி
10:30 AM - 12:00 PM
16-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 3
வளர்பிறை, நவமி
9:00 AM - 10:30 AM
17-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 4
வளர்பிறை, தசமி
7:30 AM - 9:00 AM
18-05-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 5
வளர்பிறை, அதிதி
6:00 AM - 7:30 AM
19-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 6
வளர்பிறை, ஏகாதசி
3:00 PM - 4:30 PM
20-05-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 7
வளர்பிறை, துவாதசி
1:30 PM - 3:00 PM
21-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 8
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
12:00 PM - 1:30 PM
22-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 9
வளர்பிறை, சதுர்தசி
10:30 AM - 12:00 PM
23-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 10
வளர்பிறை, பவுர்ணமி
9:00 AM - 10:30 AM
24-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 11
தேய்பிறை, பிரதமை
7:30 AM - 9:00 AM
25-05-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 12
தேய்பிறை, துவிதியை
6:00 AM - 7:30 AM
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
3:00 PM - 4:30 PM
27-05-2024
திங்கள்
வைகாசி மாதம் 14
தேய்பிறை, சதுர்த்தி
1:30 PM - 3:00 PM
28-05-2024
செவ்வாய்
வைகாசி மாதம் 15
தேய்பிறை, திதித்துவம்
12:00 PM - 1:30 PM
29-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 16
தேய்பிறை, சப்தமி
10:30 AM - 12:00 PM
30-05-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 17
தேய்பிறை, அஷ்டமி
9:00 AM - 10:30 AM
31-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 18
தேய்பிறை, நவமி
7:30 AM - 9:00 AM

மற்ற முக்கியமான நேரங்கள்

நல்ல நேரம் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

முகூர்த்த நாட்கள் குளிகை நேரம் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் முகூர்த்த நாட்களுக்கு குளிகை நேரம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. 2024 ஆம் ஆண்டின் குளிகை நேரம் பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி தமிழ் தேதி குளிகை நேரம்
03-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 20
தேய்பிறை, தசமி
முகூர்த்தம்
7:30 AM - 9:00 AM
05-05-2024
ஞாயிறு
சித்திரை மாதம் 22
தேய்பிறை, துவாதசி
முகூர்த்தம்
3:00 PM - 4:30 PM
06-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 23
தேய்பிறை, திதித்துவம்
முகூர்த்தம்
1:30 PM - 3:00 PM
13-05-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 30
வளர்பிறை, சஷ்டி
சுப முகூர்த்தம்
1:30 PM - 3:00 PM
19-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 6
வளர்பிறை, ஏகாதசி
சுப முகூர்த்தம்
3:00 PM - 4:30 PM
26-05-2024
ஞாயிறு
வைகாசி மாதம் 13
தேய்பிறை, த்ரிதியை
முகூர்த்தம்
3:00 PM - 4:30 PM

குளிகை நேரம் 2024