துவிதியை திதி 2024

ஹோம்துவிதியை திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

துவிதியை திதி இன்று

இன்று துவிதியை திதி நாள் - 25-05-2024, சனி (வைகாசி மாதம் 12, தேய்பிறை, துவிதியை).

அடுத்த துவிதியை திதி தேதி

அடுத்த துவிதியை திதி தேதி - 08-06-2024, சனி (வைகாசி மாதம் 26, வளர்பிறை, துவிதியை).

முந்தைய துவிதியை திதி தேதி

முந்தைய துவிதியை திதி தேதி - 09-05-2024, வியாழன் (சித்திரை மாதம் 26, வளர்பிறை, துவிதியை).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

துவிதியை திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் துவிதியை திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
27-01-2024
சனி
தை மாதம் 13
தேய்பிறை
துவிதியை
11-02-2024
ஞாயிறு
தை மாதம் 28
வளர்பிறை
துவிதியை
26-02-2024
திங்கள்
மாசி மாதம் 14
தேய்பிறை
துவிதியை
11-03-2024
திங்கள்
மாசி மாதம் 28
வளர்பிறை
துவிதியை
27-03-2024
புதன்
பங்குனி மாதம் 14
தேய்பிறை
துவிதியை
10-04-2024
புதன்
பங்குனி மாதம் 28
வளர்பிறை
துவிதியை
25-04-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 12
தேய்பிறை
துவிதியை
09-05-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 26
வளர்பிறை
துவிதியை
25-05-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 12
தேய்பிறை
துவிதியை
08-06-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 26
வளர்பிறை
துவிதியை
23-06-2024
ஞாயிறு
ஆனி மாதம் 9
தேய்பிறை
துவிதியை
07-07-2024
ஞாயிறு
ஆனி மாதம் 23
வளர்பிறை
துவிதியை
06-08-2024
செவ்வாய்
ஆடி மாதம் 21
வளர்பிறை
துவிதியை
21-08-2024
புதன்
ஆவணி மாதம் 5
தேய்பிறை
துவிதியை
04-09-2024
புதன்
ஆவணி மாதம் 19
வளர்பிறை
துவிதியை
19-09-2024
வியாழன்
புரட்டாசி மாதம் 3
தேய்பிறை
துவிதியை
04-10-2024
வெள்ளி
புரட்டாசி மாதம் 18
வளர்பிறை
துவிதியை
03-11-2024
ஞாயிறு
ஐப்பசி மாதம் 17
வளர்பிறை
துவிதியை
17-11-2024
ஞாயிறு
கார்த்திகை மாதம் 2
தேய்பிறை
துவிதியை
02-12-2024
திங்கள்
கார்த்திகை மாதம் 17
வளர்பிறை
துவிதியை

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

துவிதியை திதி நாட்கள் 2024