இன்று, ஞாயிறு, 26 மே, 2024

தசமி திதி 2024

ஹோம்தசமி திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

தசமி திதி இன்று

26-05-2024, ஞாயிறு - இன்று தசமி திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த தசமி திதி தேதி

அடுத்த தசமி திதி தேதி - 01-06-2024, சனி (வைகாசி மாதம் 19, தேய்பிறை, தசமி).

முந்தைய தசமி திதி தேதி

முந்தைய தசமி திதி தேதி - 17-05-2024, வெள்ளி (வைகாசி மாதம் 4, வளர்பிறை, தசமி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

தசமி திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் தசமி திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
06-01-2024
சனி
மார்கழி மாதம் 21
தேய்பிறை
தசமி
20-01-2024
சனி
தை மாதம் 6
வளர்பிறை
தசமி
04-02-2024
ஞாயிறு
தை மாதம் 21
தேய்பிறை
தசமி
18-02-2024
ஞாயிறு
மாசி மாதம் 6
வளர்பிறை
தசமி
05-03-2024
செவ்வாய்
மாசி மாதம் 22
தேய்பிறை
தசமி
19-03-2024
செவ்வாய்
பங்குனி மாதம் 6
வளர்பிறை
தசமி
18-04-2024
வியாழன்
சித்திரை மாதம் 5
வளர்பிறை
தசமி
03-05-2024
வெள்ளி
சித்திரை மாதம் 20
தேய்பிறை
தசமி
17-05-2024
வெள்ளி
வைகாசி மாதம் 4
வளர்பிறை
தசமி
01-06-2024
சனி
வைகாசி மாதம் 19
தேய்பிறை
தசமி
16-07-2024
செவ்வாய்
ஆனி மாதம் 32
வளர்பிறை
தசமி
30-07-2024
செவ்வாய்
ஆடி மாதம் 14
தேய்பிறை
தசமி
14-08-2024
புதன்
ஆடி மாதம் 29
வளர்பிறை
தசமி
28-08-2024
புதன்
ஆவணி மாதம் 12
தேய்பிறை
தசமி
13-09-2024
வெள்ளி
ஆவணி மாதம் 28
வளர்பிறை
தசமி
27-09-2024
வெள்ளி
புரட்டாசி மாதம் 11
தேய்பிறை
தசமி
12-10-2024
சனி
புரட்டாசி மாதம் 26
வளர்பிறை
தசமி
26-10-2024
சனி
ஐப்பசி மாதம் 9
தேய்பிறை
தசமி
25-11-2024
திங்கள்
கார்த்திகை மாதம் 10
தேய்பிறை
தசமி
10-12-2024
செவ்வாய்
கார்த்திகை மாதம் 25
வளர்பிறை
தசமி
25-12-2024
புதன்
மார்கழி மாதம் 10
தேய்பிறை
தசமி

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

தசமி திதி நாட்கள் 2024