சதுர்தசி திதி 2024

ஹோம்சதுர்தசி திதி 2024

ஹைலைட்ஸ்

சதுர்தசி திதி இன்று

25-05-2024, சனி - இன்று சதுர்தசி திதி தேதி அல்ல.

அடுத்த சதுர்தசி திதி தேதி

அடுத்த சதுர்தசி திதி தேதி - 05-06-2024, புதன் (வைகாசி மாதம் 23, தேய்பிறை, சதுர்தசி).

முந்தைய சதுர்தசி திதி தேதி

முந்தைய சதுர்தசி திதி தேதி - 22-05-2024, புதன் (வைகாசி மாதம் 9, வளர்பிறை, சதுர்தசி).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

சதுர்தசி திதி நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் சதுர்தசி திதி நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
10-01-2024
புதன்
மார்கழி மாதம் 25
தேய்பிறை
சதுர்தசி
24-01-2024
புதன்
தை மாதம் 10
வளர்பிறை
சதுர்தசி
08-02-2024
வியாழன்
தை மாதம் 25
தேய்பிறை
சதுர்தசி
23-02-2024
வெள்ளி
மாசி மாதம் 11
வளர்பிறை
சதுர்தசி
09-03-2024
சனி
மாசி மாதம் 26
தேய்பிறை
சதுர்தசி
23-03-2024
சனி
பங்குனி மாதம் 10
வளர்பிறை
சதுர்தசி
07-04-2024
ஞாயிறு
பங்குனி மாதம் 25
தேய்பிறை
சதுர்தசி
22-04-2024
திங்கள்
சித்திரை மாதம் 9
வளர்பிறை
சதுர்தசி
22-05-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 9
வளர்பிறை
சதுர்தசி
05-06-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 23
தேய்பிறை
சதுர்தசி
20-06-2024
வியாழன்
ஆனி மாதம் 6
வளர்பிறை
சதுர்தசி
04-07-2024
வியாழன்
ஆனி மாதம் 20
தேய்பிறை
சதுர்தசி
20-07-2024
சனி
ஆடி மாதம் 4
வளர்பிறை
சதுர்தசி
03-08-2024
சனி
ஆடி மாதம் 18
தேய்பிறை
சதுர்தசி
01-09-2024
ஞாயிறு
ஆவணி மாதம் 16
தேய்பிறை
சதுர்தசி
16-09-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 31
வளர்பிறை
சதுர்தசி
01-10-2024
செவ்வாய்
புரட்டாசி மாதம் 15
தேய்பிறை
சதுர்தசி
16-10-2024
புதன்
புரட்டாசி மாதம் 30
வளர்பிறை
சதுர்தசி
31-10-2024
வியாழன்
ஐப்பசி மாதம் 14
தேய்பிறை
சதுர்தசி
14-11-2024
வியாழன்
ஐப்பசி மாதம் 28
வளர்பிறை
சதுர்தசி
29-11-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 14
தேய்பிறை
சதுர்தசி
14-12-2024
சனி
கார்த்திகை மாதம் 29
வளர்பிறை
சதுர்தசி
29-12-2024
ஞாயிறு
மார்கழி மாதம் 14
தேய்பிறை
சதுர்தசி

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அமாவாசை | அஷ்டமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

சதுர்தசி திதி நாட்கள் 2024