சந்திர தரிசனம் நாட்கள் 2024

ஹோம்சந்திர தரிசனம் நாட்கள் 2024

ஹைலைட்ஸ்

சந்திர தரிசனம் இன்று

25-05-2024, சனி - இன்று சந்திர தரிசனம் தேதி அல்ல.

அடுத்த சந்திர தரிசனம் தேதி

அடுத்த சந்திர தரிசனம் தேதி தற்போது காட்ட முடியவில்லை.

முந்தைய சந்திர தரிசனம் தேதி

முந்தைய சந்திர தரிசனம் தேதி - 24-12-2022, சனி (மார்கழி மாதம் 9, வளர்பிறை, திதித்துவம்).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

சந்திர தரிசனம் நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் சந்திர தரிசனம் நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய விரதம் நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி விரதம்

பிற முக்கிய விரதம் தேதிகள்

ப்ரோதோசம் | கார்த்திகை விரதம் | சஷ்டி விரதம் | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

சந்திர தரிசனம் நாட்கள் 2024