அமாவாசை 2024

ஹோம்அமாவாசை 2024

ஹைலைட்ஸ்

அமாவாசை இன்று

25-05-2024, சனி - இன்று அமாவாசை தேதி அல்ல.

அடுத்த அமாவாசை தேதி

அடுத்த அமாவாசை தேதி - 06-06-2024, வியாழன் (வைகாசி மாதம் 24, தேய்பிறை, அமாவாசை).

முந்தைய அமாவாசை தேதி

முந்தைய அமாவாசை தேதி - 07-05-2024, செவ்வாய் (சித்திரை மாதம் 24, தேய்பிறை, அமாவாசை).

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க

அமாவாசை நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் அமாவாசை நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதி தமிழ் தேதி திதி
11-01-2024
வியாழன்
மார்கழி மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
09-02-2024
வெள்ளி
தை மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
08-04-2024
திங்கள்
பங்குனி மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
07-05-2024
செவ்வாய்
சித்திரை மாதம் 24
தேய்பிறை
அமாவாசை
06-06-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 24
தேய்பிறை
அமாவாசை
05-07-2024
வெள்ளி
ஆனி மாதம் 21
தேய்பிறை
அமாவாசை
04-08-2024
ஞாயிறு
ஆடி மாதம் 19
தேய்பிறை
அமாவாசை
02-09-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 17
தேய்பிறை
அமாவாசை
02-10-2024
புதன்
புரட்டாசி மாதம் 16
தேய்பிறை
அமாவாசை
01-11-2024
வெள்ளி
ஐப்பசி மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை
30-11-2024
சனி
கார்த்திகை மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை
30-12-2024
திங்கள்
மார்கழி மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை

பிற முக்கிய திதி தேதிகள்

பவுர்ணமி | அஷ்டமி திதி | நவமி திதி | மேலும்

இந்த பக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள

அமாவாசை நாட்கள் 2024